Klussen Klussen klus Bestraten

Bestraten van terras

Bij een terras moeten de metseldraden met het juiste afschot lopen. Onder afschot verstaan het aflopen van de bestrating waardoor het water goed weg kan lopen. Elke meter minimaal 1,5 cm afschot aanhouden.


Een rond terras maken
In principe gelden dezelfde regels als bij het bestraten van een pad. Hier volgen enkele belangrijke tips en verschillen:
 
Een rond terras maakt u door een paaltje in het midden te slaan.
Sla een touwtje met een lus aan het uiteinde om deze paal. Knoop het touw dus niet vast aan de paal.
Vervolgens draait u met het touw rondom het paaltje en u heeft een perfect rond terras.
(Als u het touw vast knoopt aan het paaltje dan wordt het steeds korter bij het rondraaien, bij een dun paaltje niet zo erg maar bij een dikke paal wel.)
Vervolgens maakt u het zandbed weer ongeveer 10 a 20 cm breder.
Ook hier is de maatvoering weer van het grootste belang!
 
 
Stap 1
Begin met een paaltje te zetten bij de zgn. vaste maat. In het geval van het terras is dit bijv. daar waar het terras aansluit op het pad, of de vijver. Dit kan eventueel ook weer met een steen zoals boven beschreven. 
 
Stap 2
Vervolgens gaat u met een vlakke rei (dit kan een rechte houten lat zijn) het zandbed afreien op de juiste hoogte. Ontstaan er gaten voeg dan daar zand toe. Rei net zo lang af tot er een glad zandbed is ontstaan. Bij een brede rei is het makkelijk om dit met twee personen te doen.

Een goed egaal zandbed is het halve werk!

Regelmatige nieuwe bestrating in het zandbed leggen en zo weinig mogelijk door het zandbed lopen of kruipen. Gebruik een plaat om op te zitten als u echt in het zandbed moet plaatsnemen.
 
Bij onregelmatige bestratingen moet u de klinkers of kinderkopjes een voor een intikken. Meer werk en lastig om niet in het zandbed te zitten.


Bestraten De verschillende materialen
bestraten de voorbereiding Bestraten voorbereiding  
bestraten gereedschap Gereedschap bestraten
Uitzetten van de maten
zandbed maken Bestraten-zandbed maken
bestraten pad Bestraten van een pad
terras bestraten Bestraten terras
afwerken en onderhoud Afwerken en onderhoud
Klussen klus Klussen


Aangepast zoeken

Disclaimer:   Copyright:   Privacy:   Contact:   Adverteren: