Klussen Klussen klus Bestraten

Een goed zandbed maken

Een belangrijke klus komt nu: een goed zandbed maken. Als u een goed zandbed maakt is het bestraten niet veel meer dan de bestrating op zijn plaats leggen. Het geheim van een goed zandbed is een goede rei.

Een rei is een metalen of houten strook die gebruikt wordt om door het zandbed op de juiste hoogte af te schrapen.

Bij het bestraten van een pad moet u altijd iets bol bestraten. Dat betekent dat u het midden van het pad 2 cm hoger legt dan de rand. Zodoende heeft u altijd een goede afwatering. Omdat het midden van het pad het meest belopen zal worden zal dit ook het meest inklinken en u voorkomt dat er zich bij regen plassen vormen op het pad.


Bestraten De verschillende materialen
bestraten de voorbereiding Bestraten voorbereiding  
bestraten gereedschap Gereedschap bestraten
Uitzetten van de maten
zandbed maken Bestraten-zandbed maken
bestraten pad Bestraten van een pad
terras bestraten Bestraten terras
afwerken en onderhoud Afwerken en onderhoud
Klussen klus Klussen


Aangepast zoeken

Disclaimer:   Copyright:   Privacy:   Contact:   Adverteren: