Klussen Klussen klus Fundering

Gemetselde fundering

Zorg voor een goede en exacte maatvoering. Neem tijd om de maten exact en nauwkeurig uit te zetten. Niets is zo verevelend als een fundering die uit het lood staat. Bij het latere metselen en kozijnen stellen zult u later blij zijn dat u hiet tijd in heeft gestoken.Gereedschap en materiaal
Voor een gemetselde fundering heeft u de volgende materialen nodig:

Metselprofielen (rechte houten balken)
Houten paaltjes voor het uitzetten van de maat en het schoren van metselprofielen
Water (gebruik altijd schoon water)
Metselspecie
Metselstenen, gebakken stenen voor het maken van metselwerk.

Metselspecie
Cement, kalk en zand in de verhouding: 1 deel cement : 1/2 deel kalk : 4 1/2 deel zand. U kunt zelf mengen of kant en klaar leverbare specie kopen.
Bij een normale specie is de verhouding dus cement:zand 1:5. Hoe schraler de specie hoe minder cement. Hoe vetter de specie hoe meer cement.
De specie wordt harder naarmate er meer cement en minder zand in zit. Dit is niet altijd gunstig.
De specie wordt taaier(rekbaarder) naarmate er meer kalk in zit.

 
De uitvoering
Stap 1
Om een fundering te kunnen metselen moet er een veel bredere sleuf gegraven worden als voor een betonnen fundering. Anders wordt het metselen en de maatvoering te ingewikkeld. Graaf een sleuf van zeker 120 cm breed en minimaal 60 cm diep. Of met een kleine graafmachine of met de hand. 
 
Stap 2
In deze sleuf worden op de hoekpunten de metselprofielen gesteld. 
 
Stap 3
Het metselen van de fundering is over het algemeen meer werk als een betonnen fundering maar omdat het niet zo strak hoeft kan het toch redelijk snel gaan. Ook hier de fundering minimaal 60 cm diep maken. De onderlaag moet goed aangestampt zand zijn. Dit is wel eens moeilijk omdat je bij het metselen door de sleuf loopt. Stamp eerst het zand onder in de funderingssleuf goed aan. Leg vervolgens eerst een laag stenen op de bodem van de sleuf en klop deze ook weer goed aan, met bijv. een grote rubberen hamer.

Vervolgens gaat u op deze laag metselen. Voor een enkele muur begint u met 3 lagen stenen met een breedte van ruim 50 cm (2 stenen in de breedte van de funderingssleuf en 1 in de lengte van de sleuf), hierna 3 lagen stenen met een breedte van ruim 30 (1 steen in de lengte en 1 in de breedte), en vervolgens 3 lagen met een breedte van 20 cm (1 steen overdwars). Hierop kunt u verder metselen. 
 
Voor een spouwmuur begint u met een breedte van ruim 60 cm (2 stenen in de breedte en 2 in de lengte van de funderingsleuf). Vervolgens 3 lagen van ruim 50 cm (2 stenen in de breedte en 1 in de lengte). Vervolgens 3 lagen van ruim 40 cm (1 steen overdwars en 2 stenen in de lengte van de funderingsleuf). Hierop kan de muur worden opgebouwd.(bij bovenstaande is uitgegaan van een waalformaat baksteen van +/- 20,5 X 10 X 5)


Voor het Klussen klus metselen verwijzen wij naar de desbetreffende rubriek.
Klussen klus Klussen
 


Aangepast zoeken

Disclaimer:   Copyright:   Privacy:   Contact:   Adverteren: