Klussen Klussen klus Metselen

Een goede voorbereiding voor u start met metselen

Maatvoering is superbelangrijk bij het metselen. Voor u begint moet u beslissen hoe dik u de voegen tussen de stenen wilt hebben en moet u de geleverde stenen nameten. Baksteen is een natuurproduct en per steen varieert de dikte.


Daarom eerst uw aandacht voor een aantal eenvoudige maar zeer belangrijke begrippen:

Lint- en stootvoeg
De lintvoeg is de horizontale voeg. De dikte van de lintvoeg varieert van 9 mm tot soms wel14 mm. De standaardmaat is 10 mm. Als u een aanbouw aan uw huis bouwt is het belangrijk om dezelfde voegbreedte aan te houden.

De stootvoeg is de verticale voeg. De dikte van de stootvoeg varieert van 8 tot 13 mm. Ook hier bij een aanbouw de dikte van de stootvoeg van het hoofdgebouw aanhouden.

Lagenmaat en lagenlat
De lagenmaat is de gemiddeIde dikte van een baksteen + de dikte van de lintvoeg. De lagenlat is een lat waarop deze maat is afgetekend.

De gemiddelde dikte van een steen bepaalt u door 10 stenen te stapelen en de totale hoogte te meten. Deze hoogte delen door 10 en u krijgt de gemiddelde dikte van een steen.
De gemiddelde dikte van 1 steen + de dikte van de lintvoeg = de lagenmaat.

Deze lagenmaat zal normaal +/- 6 cm zijn. Vervolgens zet u op een lat de lagenmaat. Als de lagenmaat dus 6,1 cm is zet u elke 6,1 cm een streepje. De lagenlat is nu klaar.

Koppenmaat en koppenlat
De koppenmaat is de gemiddelde breedte van een baksteen + de dikte van de stootvoeg. De koppenlat is de lat waarop deze maat afgetekend staat.

De gemiddelde breedte van een baksteen bepaalt u door 10 stenen op een vlakke ondergrond strak tegen mekaar te leggen en vervolgens de totale breedte te meten. Deze breedte delen door 10 geeft de gemiddelde breedte van 1 baksteen.

De gemiddelde lengte van 1 baksteen + de dikte van de lintvoeg = de kopmaat.

Deze koppenmaat zal normaal +/- 11 cm zijn. Vervolgens zet u op een rechte houten lat streepjes met als tussenafstand de koppenmaat. Als de koppenmaat 11,1 is zet u dus om de 11,1 cm streepjes. De koppenlat is nu klaar.

Nat maken van de stenen en het metselwerk
De stenen moeten eerst natgemaakt worden. Als de stenen buiten gelegen hebben en er is regen geweest hoeft dit natuurlijk niet. Maar zomers en bij het metselen in de volle zon is dit absoluut essentieel. Doet u dit niet dan zuigt de steen het water te snel uit de specie (de specie “verbrand”). De specie krijgt dan niet de tijd om goed te hechten en de muur valt zo weer uit mekaar. U kunt de stenen nat sproeien met een tuinslang, maar de onderste stenen blijven vaak droog. Beter is om voor het plaatsen van de steen de steen even onder te dompelen in een emmer water. U kunt controleren of de hechting tussen de steen en de specie goed is op de volgende manier:

Leg een steen op de grond en doe alsof u hierop een andere steen metselt, dwz. U drukt de steen zo in de specie als u dat met metselen ook zou doen. Vervolgens wacht u een kwartier. Na dit kwartier trekt u de beide stenen van mekaar af. Als het goed is zit de metselspecie nu verdeeld over beide stenen.

Als de stenen te droog zijn dan is op 1 van beide of beide stenen geen hechting en voelt de specie al vrij hard en droog aan. Dit is een teken dat het water te snel uit de specie is gezogen. (de vakman zegt; de specie is verbrand).

Als de stenen te nat zijn dan is er ook geen hechting en voelt de specie nattig aan. Natter als voor het opbrengen. Dit is een teken dat de stenen te nat zijn om te metselen.

Rekening houden met het weer
Ook als het metselwerk klaar is en er staat een zonnetje op dan moet het goed nat gehouden worden. Voorzichtig met een stoffer en een emmer water of de fijne nevel van de tuinslang bevochtigen. Niet zo nat maken dat de specie gaat uitlopen en de cement uitspoelt. Als het gaat regenen moet het metselwerk afgedekt worden want anders spoelt het cement uit de specie en is er ook geen hechting.

Controle waterpas
Controleer altijd uw waterpas voor u begint! Zeker bij een klus als metselen. Door transport of vallen kan ook een waterpas kapot gaan of, veel erger niet meer waterpas meten! Controle van de waterpas is heel simpel en is in 10 seconden gebeurt.

Leg de waterpas neer en kijk wat hij aangeeft. Draai de waterpas vervolgens een halve slag, de uitlezing moet nu identiek zijn aan de eerste. Is dit niet het geval dan geeft de waterpas niet goed aan.

Stellen van de metsel profielen
Een metsel profiel is een rechte houten balk die gebruikt wordt als maatvoering voor het metselen. Een gewone houten balk is niet geschikt want die zijn meetal al iets krom en zullen anders buiten snel krom trekken. Koop dus een speciaal daarvoor geschikte houten balk deze heet: het metselprofiel


Klussen klus Metselen voorbereiding
Klussen klus Metselen gereedschap
Klussen klus Metselen materiaal
Klussen klus Metselen de uitvoering
Klussen klus Klussen


Aangepast zoeken

Disclaimer:   Copyright:   Privacy:   Contact:   Adverteren: