Vloeren Klussen klus

Gebruik van zwaluwstaartplaten bij een betonvloer

Voor u een beton en/of cement vloer gaat storten moeten twee zaken duidelijk zijn:
Waarom stort ik een beton en/of cement vloer?
Hoe dik mag de betonvloer maximaal worden?


Vijf redenen om een betonvloer te storten

1 waterdicht maken van en geschikt maken voor betegelen/natuursteen leggen van een houten vloer
Bij bijvoorbeeld het construeren van een waterdichte vloer in een oude badkamer of toilet met houten vloer. Een houten vloer in een badkamer is natuurlijk altijd een zorgenkindje. Het water wat gemorst wordt kan leiden tot rot in de houten vloer. Een ander groot nadeel is dat op houten vloeren geen tegels gelegd kunnen worden zonder voorbereiding.

Methode: zwaluwstaart platen, minimale opbouwhoogte 4 cm

Het leggen van beton vloeren op een houten ondervloer gebeurt meestal met zgn. LEWIS platen, ook wel zwaluwstaart platen genoemd. Het grote voordeel van deze zwaluwstaart platen is de geringe dikte. Samen met het beton ongeveer 40 mm dik. Dit is mogelijk door de zwaluwstaart profielen in de plaat. Deze zwaluwstaart profielen dienen als wapening. Hierdoor ontstaat een zeer sterke en toch dunne vloer. Een normale betonnen vloer is toch meestal snel 20 cm dik en dus niet bruikbaar om bijv. over een oude houten badkamer vloer te leggen. Het wordt en te zwaar voor de constructie en de vloer komt veel te ver omhoog.

Een zwaluwstaart vloer verhoogt het gewicht van de vloer met ongeveer 100 kg/m2. Normaal is dit geen probleem. Bij twijfel een constructeur of andere deskundige raadplegen. Bij vloeren op de begane grond kan er bij twijfel een extra steunpunt gemetseld worden. Tevens wordt bij begane grond vloeren geadviseerd isolatie aan te brengen. (officieel zeIfs verplicht volgens het Nieuwe Bouwbesluit). Steenwol, glaswol of polystyreen is een prima isolatie en dit verdient u terug door lagere stookkosten.

Zwaluwstaart platen zijn ideaal voor de volgende toepassingen:
Waterdichte vloeren voor badkamer, toilet, keuken waar nu gewoon een houten vloer zit.
Het leggen van tegelvloeren en natuursteen vloeren over houten ondervloeren.
Vloerverwarming aanbrengen over houten vloeren


2 Waterdicht maken en geschikt maken voor betegelen van houten vloer bij een opbouwhoogte van slechts 1 cm
In sommige gevallen is zelfs de vrij geringe opbouwhoogte (4 a 5 cm) van zwaluwstaart platen al te veel. En is er geen extra stevigheid nodig. De houten ondervloer moet dus niet zodanig aangetast zijn dat hij zijn draagfunctie niet meer kan vervullen.
Methode: rubbercement vloer, minimale opbouwhoogte 8 mm


3 Het installeren van vloerverwarming
Methode: verschillende. Het installeren van vloerverwarming op verschillende ondergronden.
 
 
4 Het construeren van een dragende vloer
Dit is nodig als bijv. de houten vloer en de draagbalken daaronder compleet verrot is. Zie hierna. 
 
5 Het maken van een niet dragende vloer bijv. in een aanbouw of garage
De vloer rust op de ondergrond en heeft geen dragende functie.

Methode: beton storten na aanbrengen van betonwapeningsnet minimale opbouwhoogte 6 cm


Klussen klus Zwaluwstaartplaten voor een betonvloer
Klussen klus De voorbereiding en het te gebruiken gereedschap
Klussen klus Leggen van Zwaluwstaartplaten
Klussen klus Vloeren


Aangepast zoeken

Disclaimer:   Copyright:   Privacy:   Contact:   Adverteren: